Nõo Põhikooli koduleht

Add Your Heading Text Here

Info 16. septembri juhtumi kohta

Täna, 16. septembril kell 9.30 toimus Nõo Põhikoolis intsident, mille tõttu oli kooli juhtkond sunnitud kutsuma kohale Päästeameti. Koolimajas levis tundmatu ebameeldiv lõhn, mis osadel siseruumides viibijatel tekitas kipitust silmades ja kurgus. Peale Päästeametiga suhtlemist alustati kooli juhtkonna korraldusel inimeste evakueerimist majast. Õpilastel võimaldati võtta garderoobist riided ning koolipere kogunes tavapärasesse evakuatsioonikohta pargis Nõo Muusikakooli kõrval. Päästeameti saabudes järgiti päästetööde juhi korraldusi, kes suunas õpilased külma ja niiske ilma käest spordihoonesse. Spordihoones olles korraldati õpilastele lendude kaupa toitlustamine ning oodati järgmisi päästetööde juhi korraldusi. Kohal olnud kiirabibrigaad tegeles õpilastega, kes tundsid end halvasti. Kui päästetööde juht edastas soovituse sel päeval õpilasi mitte enam koolimajja lubada, suunati õpilased garderoobist või klassiruumist vajalikke asju võtma ning saadeti koju.

17. septembriks on koolimaja ruumid tuulutatud ning jätkub tavapärane koolitöö.

Täname kõiki õpilasi, kooli töötajaid ja lastevanemaid, kes aitasid keerulise olukorra mõistlikult lahendada.

Nõo Põhikooli juhtkond
Nõo Vallavalitsus