Nõo Põhikooli koduleht

(+372) 5191 0310

noopk (at) noopk.ee

Add Your Heading Text Here

KOOLIKORRALDUS

LÕPUEKSAMID

Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

1) eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023.a;

2) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023.a;

3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023.a;

4) valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2023.a;