Nõo Põhikooli koduleht

Add Your Heading Text Here

KOOLIKORRALDUS

RÜHMAÕPE NÕO PÕHIKOOLIS

Õpilaste rühmadesse jaotamise eesmärk on pakkuda võimetekohast õpet ja parimat haridust.

Rühmad moodustatakse alates 4. klassist matemaatikas, eesti keeles ja inglise keeles. Keemias ja füüsikas minnakse rühmaõppele alates 8. klassist.

Klassijuhataja teatab vanematele, millises rühmas laps õpib.

Rühmad ning jaotamise põhimõtted

Prorühm – õpilased läbivad riiklikus õppekavas ettenähtud materjali kiiremini kui teistes rühmades õppivad õpilased, mistõttu on võimalik teatud teemadesse rohkem süveneda, kasutades lisamaterjale.

Tavarühm – õpilased läbivad riikliku õppekava.

Väikerühm – õpilased läbivad riikliku õppekava väiksemates rümades, õpilased vajavad rohkem aega ja abi õppekava läbimisel. Vajadusel kasutatakse abivahendeid ja tugipersonali abi.

Rühmast rühma on võimalik liikuda aineõpetaja soovitusel ja/või lapsevanema avalduse alusel.