Nõo Põhikooli koduleht

Add Your Heading Text Here

MEIE KOOL

TERVISEMEESKOND

TERVISEMEESKONNA LIIKMED:

• Sirli Säre – inimeseõpetuse õpetaja, tervisemeeskonna juht
• Ilona Tars – direktor
• Alice Plaado – tervishoiutöötaja
• Pille Laine – klassiõpetaja
• Eele Avalo – matemaatikaõpetaja
• Heili Rohtla – õpilasnõustaja

Tervisemeeskonna peamised ülesanded:

• lähtuvalt kooli vajadustest tegevuseesmärkide seadmine;
• tegevuseesmärkide saavutamiseks tegevuskava koostamine ja selle täitmise jälgimine;
• ettepanekute tegemine kooli terviseedenduse, haiguste ennetamise, tervishoiu ja tervisekaitse parandamiseks kooli juhtkonnale ja/või koolipidajale;
• kooli arengukava väljatöötamises osalemine.

 

Iga-aastased tegevused:

• liiklusohutus – jalgrattakiivrite ja helkurite olemasolu kontroll;
• raudteeohutus, koostöö OLEga;
• tervislik eluviis, tervist edendav õpikeskkond – tähelepanu juhtimine tervislikele eluviisidele ja toitumisele;
• vaimse tervise ja füüsise parandamine;
• koolituste korraldamine õpilastele, lapsevanematele ja personalile;
• ühisürituste korraldamine õpilastele ja personalile;
• tervisenädala korraldamine.

Kui Sul on mõni tervisealane idee või projekt, mida võiks koolis teostada, siis võta palun ühendust eele.avalo (at) noopk.ee