Nõo Põhikooli koduleht

Add Your Heading Text Here

MEIE KOOL

KIK PROJEKTID

Eesmärgiks on süvendada õpilaste teadmisi elukeskkonnast, eluslooduse mitmekesisusest,  liikide ning ökosüsteemide kaitsest, säästlikust eluviisist ja tarbimisest. Projektid võimaldavad kogemuslikku loodusetundmist kõikidele õpilastele. Areneb koostööoskus, elusloodust märgata, tundma õppida ja praktiliselt tegutseda. Üks õppekäik, praktilise tegevuse ja meeltega tunnetamise kaudu, õpetab rohkem kui üks kuu koolipingis. Mida tunned, seda oskad hinnata ja armastada.

Nõo Põhikooli loodusprojektide koordinaator on õpetaja Mariliis Pahva.