Päevakava

Koolimaja uksed avatakse tööpäevadel 7.15.

Õppetöö nädal on viiepäevane

Õppetunnid algavad kell 8.15
Õppetunni pikkus on 45 minutit
Vahetunnid on 10 minutit
Söögivahetunnid 25 minutit
Tundide algust ja lõppu tähistab koolikella helin.
Õppetunnid lõppevad 15.35 (8.tund)

Pikapäevarühm sööb kell 13.50

Koolimaja peauks suletakse tööpäevadel 16.00
Laupäeviti ja pühapäeviti on kool suletud.