ÕE liikmed

2019/2020 õppeaasta Nõo Põhikooli Õpilasesinduse koosseis: