Lõpueksamid

Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad:

 eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;
– matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;
– valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;
– valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10.–11. juuni 2020. a.