Nõo Põhikooli koduleht

Add Your Heading Text Here

Loodusainete nädal Nõo Põhikoolis

18. – 22. märtsil toimus Nõo Põhikoolis loodusainete nädal, millele andsid avalöögi AHHAA teadusteatri etendused „Ahhaa päästab päeva“. Õpilased said osa efektsest tuleetendusest ning omandasid teadmisi tuleohutusest.

Nädala jooksul viisid loodusainete õpetajad tundides läbi erinevaid praktilisi töid, toimus 8. klasside õppeprogramm „Teod ja karbid“ ning veel said õpilased osaleda  jäätmete sorteerimise töötubades, kus neil oli võimalus oma teadmised proovile panna. Käesoleva õppeaasta sügisest on meie koolis olemas jäätmejaamad ning praktilise ülesande eesmärgiks oli õpilaste teadlikkuse tõstmine ning ringmajanduse ja taaskasutuse teemade tutvustamine.

Kogu nädala jooksul oli kõigil võimalus tutvuda plakatitega „Aasta tegijad looduses 2024“ ning seejärel osaleda ülekoolilises viktoriinis. Loodusainete nädala lõpetas klassidevaheline plakatite võistlus, kus õpilastel oli ülesanne reklaamida prügi sorteerimise olulisust ning kutsuda noori keskkonnasäästlikult tegutsema.

Kokkuvõtteks võib öelda, et loodusainete nädal õnnestus suurepäraselt. Õpilased said juurde uusi loodusteaduslikke teadmisi, märkasid igapäevaelu probleeme ning pakkusid välja nutikaid lahendusi. Suur tänu kõigile aktiivse osalemise eest!

Kristina Sabre,
loodusainete õpetaja