Nõo Põhikooli koduleht

Add Your Heading Text Here

Koolirahu leping on sõlmitud

18. septembril sõlmisid kooli direktor Ilona Tars, õpetajate esindaja Pille Laine ja õpilaste esindaja Aigi Lii Oja koolirahu lepingu.

Koolirahu leping on hea viis õpetajate ja õpilaste vahel välja töötada kokkulepped, kuidas koolikeskkonda paremaks muuta.

Lepingu sisu:

Soovides, et ka järgneval õppeaastal valitseks Eesti koolides töine ja sõbralik meeleolu ning õpilaste ja õpetajate koostöö tugineks teineteisemõistmisele ja usaldusele, lepime kokku järgnevas:

Algaval õppeaastal:

Märkame, kuulame ja tunnustame üksteist

Oleme sallivad, hoiame kokku ja aitame üksteist

Hoidume vägivallast ja meelemürkidest – kool peab olema turvaline ja mõnus paik

Teeme koostööd ja osaleme aktiivselt koolielus

Armastame õppimist ja õpetamist