Nõo Põhikooli koduleht

Add Your Heading Text Here

Emakeelepäeva tähistasime emakeelenädalaga

Tähistasime Nõo Põhikoolis eesti keele ainekomisjoni eestvõttel emakeelepäeva kahe
emakeelenädalaga. Neil eesti keelt ja kultuuri väärtustavatel nädalatel on igal aastal oma
teema. 2024. aastal oli selleks eesti teater.

4.–8. märtsini valmistasid 4.–8. klassi õpilased eesti näitlejaid ja teatreid tutvustavaid
plakateid. Need kunstiteosed on nüüd välja pandud koolimaja stendidele. 8. klassi tööd on üleval B korpuse 2. korrusel ja 4.–7. klassi tööd B korpuse 3. korrusel.

9. klassi õpilased koostasid esimesel emakeelenädalal eesti kirjanduse teemalisi slaidiesitlusi, mida tutvustasid 11. ja 14. märtsil aset leidnud kirjanduskonverentsil. Konverentsil osalejad tegid esitluste põhjal ka konspektid. 

11. märtsil toimusid 4. ja 6.–8. klassi luuleringid. 5. klassi luulering oli koos käinud juba
eelmisel nädalal. Rekordilise ja aukartustäratava luuleridade arvu – 722 värssi – luges ette 5.a klassi õpilane Marie Raudsepp.

12. märtsil osalesid 4.–9. klassi õpilased põnevas viktoriinis, mis pakkus võimalusi ajusid
ragistada ja ka tantsu lüüa.

8. ja 13. märtsil viisid näiteringi õpilased läbi improteatriteemalisi tunde 4.–6. klassi
õpilastele. Tundides tutvuti improteatri mõistega ja osaleti huvitavates mängudes. 

15. märtsil rääkis näitleja Natali Väli 4.–9. klassi õpilastele enda põnevast elukutsest.
Emakeelenädalate lõpusirgel jagasid eesti keele ja kirjanduse õpetajad parimaid tulemusi
saavutanud õpilastele tänukirju, šokolaade ja raamatuid.

Selle aasta emakeelenädalad võib lugeda igati kordaläinuks. Koolimaja on täidetud kaunite teatriteemaliste plakatitega ja üheksandike pead (vähemalt mõneks ajaks) eesti kirjanduse teemaliste faktidega.Õpilased said selgeks järjekordse portsu luuletusi ja teavad nüüd tänu viktoriinis osalemisele, et kass Teofrastus on pärit Peedult ja Peipsi tint kirjutustarvete hulka ei kuulu.


Krista Keedus,
Nõo Põhikooli õpetaja

Luulering
Improteater