Nõo Põhikooli koduleht

Add Your Heading Text Here

Toimus 6.-9. klasside projektipäev

Seoses Eesti Vabariigi aastapäevaga toimus 22. veebruaril Nõo Põhikooli 6.- 9. klassidele projektipäev “Eesti Vabariik ja kohalik omavalitsus”. Õpilastele andsid tunde vallavalitsuses töötavad ametnikud.
Terveks päevaks koostati eritunniplaan ning iga ametnik, kes end õpetajana proovile pani, sai käe valgeks erinevate klassidega. Maksimaalselt oli võimalik anda kuus tundi.
Lapsed said ettekujutuse vallavalitsuse tööst ja erinevate ametnike igapäevaelust ning nende töö valdkonda kuuluvatest teemadest-tegemistest. Igaüks sai mõelda, kui oluline on kohalik omavalitsus, kuidas on see seotud Eesti Vabariigi arengu ja heaoluga, kuivõrd oluline on vald kohaliku kooli pidajana.
Oleme tänulikud, et lastele anti väga hea ülevaade vallavalitsuse tööst ning oli rõõm kogeda, et reaalses koolielus osalemine tundide läbiviimise kaudu oli oluline väljakutse ka valla töötajatele. Kiidusõnad tublidele ametnikele, kes oma tunnid põhjalikult ette valmistasid, läbi mõtlesid ning oma aega kooliellu panustasid!
Kooli juhtkonna ja südikate ametnike tänuüritusel oli kuulda tunnustavaid sõnu meie õpilaste kohta, kes tundides asjakohaseid küsimusi esitasid. Samamoodi kuuldus kiidusõnu huvitavate ja tavapärasest erinevate tundide kohta õpilaste poolelt.
Nii valla kui ka kooli ühine soov on jätkata koostööd, kindlasti on tulemas veel toredaid ettevõtmisi.
Suur tänu Maano Koemets, Aira Laul, Anneli Vetka, Piia Raig, Raivo Kiisk, Agnes Laasberg, Airike Jõesaar, Andri Viinalass, Egle Haljassaar ja Jaanika Liblik! Tänud ka noorsootöötaja Kaisa Hankole ning vabatahtlikule noorele Gruusiast!

Eve Saumets
Nõo Põhikooli õppealajuhataja