Nõo Põhikooli koduleht

Add Your Heading Text Here

1.kl laste registreerimine kooli toimub 1. – 14. märtsil 2022.a.

Vajalikud dokumendid:
Avaldus (saata digiallkirjastatuna meilile tiina.aunamagi (at) noopk.ee või noopk (at) noopk.ee)
Koolivalmiduskaart (antakse lasteaiast, võib samuti meilile saata)
Tervisekaart (vaktsineerimisleht)  saab tuua hiljemalt 15.augustiks kooli kantseleisse 
Pilt õpilaspileti jaoks (3×4 cm)      saab tuua hiljemalt 15. augustiks kooli kantseleisse   

Info telefonil 51 910 310