ÕE liikmed

2018/2019 õppeaasta Nõo Põhikooli Õpilasesinduse koosseis:

Sverre Lokko – president, ÕE esindaja kooli hoolekogus
Karl Erik Meltsas
Peeter Kasvandik
Jass Remsel
Kristjan Ander Parksepp
Markkus Mõttus
Elizaneth Saks – asepresident
Kirke Kask
Henri Soidla
Kätti Rahnel
Ants Savimägi
Joosep Šults
Armin Aun
Marita Šhornikova