ÕE liikmed

2017/2018 õppeaasta Nõo Põhikooli Õpilasesinduse koosseis:

Kertu Blank – ÕE president
Kätlin Ilves – ÕE asepresident
Elizaneth Saks – ÕE esindaja kooli hoolekogus
Markkus Mõttus –Protokollija
Kertu Blank, Elizaneth Saks – Koolisündmuste kajastamine Nõo Vallalehes
Jass Remsel, Jakob Vares – Helitehnikud
Kirke Kask , Henri Soidla – Kooliürituste teadustajad (kui ei ole määratud teisiti)
Sverre Lokko, Karl Erik Meltsas, Peeter Kasvandik – Mängujuhid