Lõpueksamid

Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad:

1) eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;
3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;
4) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019. a.