Lõpueksamid

Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad:

– eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
– matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;
– valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
– valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13. –14. juuni 2018. a.