Projektid

 

KESKKONNAHARIDUS KIK-i PROJEKTIDE TOEL

Eesmärgiks on süvendada õpilaste teadmisi elukeskkonnast, eluslooduse mitmekesisusest,  liikide ning ökosüsteemide kaitsest, säästlikust eluviisist ja tarbimisest. Projektid võimaldavad kogemuslikku loodusetundmist kõikidele õpilastele. Areneb koostööoskus, elusloodust märgata, tundma õppida ja praktiliselt tegutseda. Üks õppekäik, praktilise tegevuse ja meeltega tunnetamise kaudu, õpetab rohkem kui üks kuu koolipingis. Mida tunned, seda oskad hinnata ja armastada.

Keskkonnahariduslikke projekte rahastab  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Igale klassile on KIK-i poolt võimaldatud kaks programmi õppeaastas. Aastatel 2013 – 2017 on toimunud järgmised projektid ( nr 12671 on veel pooleli):

nr 4860 „Loodusharidus läbi loodusajakirjade ja õppekäikude“

nr 5975 „Loodusesse läbi õppekäikude ja loodusajakirjade”

 nr 8061  „Omavahel seotud õppekäigud, loodusviktoriinid ja teemapäevad

nr 8469,  Keskkonnateadlikkust arendavad õppekäigud Nõo Põhikoolis“

nr 12671 „Keskkonnahoidu arendav aktiivõpe Nõo Põhikoolis“

Info  projektide kohta  leiab: http://www.kik.ee/et/rahastatud-projektid

Nõo Põhikooli loodusprojektide koordinaator on õpetaja Evi Piirsalu.

Peamised koostööpartnerid õppeprogrammide läbiviimisel: