Õpilaste jaotamisest klassidesse

Õpilased jaotatakse klassidesse direktori käskkirjaga moodustatud komisjoni poolt. Klassijuhatajad loositakse 21. augustil 2020.a kell 17.00 algaval avalikul koosolekul, kuhu on oodatud kõik 1. klasside lapsevanemad. Avaldusse võib märkida soovi, kellega laps võiks ühes klassis olla (soovidega arvestatakse võimalusel).