Õpilaste jaotamisest klassidesse

Õpilased jaotatakse klassidesse direktori käskkirjaga moodustatud komisjoni poolt. Klassijuhatajad loositakse mais avalikul koosolekul, kuhu on oodatud kõik 1. klasside lapsevanemad. Avaldusse võib märkida soovi, kellega laps võiks ühes klassis olla (soovidega arvestatakse võimalusel).