11. veebruarist kool distantsõppel!

Vastavalt NETS § 28 lg 2 p 1 on Terviseamet kehtestanud Nõo Põhikoolis viibimise keelu ning kooliruumid on ajutiselt suletud 11.02.- 19.02. 2021.
Õppetöö info on leitav Stuudiumist ning nimetatud ajavahemikul toimub distantsõpe vastavalt distantsõppe tunniplaanile.
Küsimuste korral palume kirjutada aadressil:
ilona.tars@noopk.ee või eve.saumets@noopk.ee

Distantsõppe tunniplaan

18. jaanuarist jätkub tavapärane õppetöö

Anname teada, et Nõo Põhikoolis jätkub alates järgmisest nädalast (18. jaanuarist) tavapärane õppetöö tavatunniplaani alusel ja hajutatud söögiaegadega, nii nagu see oli enne vaheajale minekut.

Soovitame üle 12- aastastel lastel kasutada koolis olles maski (mask tuleb endal kaasa võtta)!
Palume desinfitseerida käsi ja hoida niipalju kui see võimalik on, distantsi!
Haigustunnustega palume kindlasti koju jääda!
Vältimaks koridorides suurema rahvahulgaga korraga liikumist, on välja lülitatud koolikell, mis lõpetab tunni. Seega lõpetab tunni õpetaja. Tunni algusest annab ikka märku koolikell.

Koolis jätkuvad huviringid ning koorid. Kooride töö kohta annavad lähemat infot muusikaõpetajad (tõenäoliselt kutsutakse lapsed gruppide kaupa erinevatel nädalatel). Pikapäevarühm töötab. Kui ilm lubab, minnakse lastega rohkem välja värske õhu kätte. Kui on võimalik, et laps järgmisel nädalal ei ole pikapäevarühmas, siis palume seda võimalust kasutada, et tagada mingitki hajutamist koolimajas.

11.-15.01 toimub Nõo Põhikoolis osaline kontaktõpe (NB! uudis täiendamisel)

Vastavalt Nõo vallavalitsuse 7.01.2021 korraldusele nr 14 toimub 11.-15. jaanuarini Nõo Põhikoolis osaline kontaktõpe:

1) Kontaktõpe toimub 1. – 3. klassides ja 9. klassides.
2) Hariduslike erivajadustega õpilastele toimub kontaktõpe vajaduspõhiselt kooli juhtkonna otsusel.
3) Rühmatunde kontaktõppel ei toimu.
4) 4. – 8. klassides toimub distantsõpe

Lähiajal anname täpsemat infot õppetöö korraldamise kohta osalise kontaktõppe perioodil.

Jälgige infot Stuudiumist ja kooli kodulehelt.

Vabariigi valitsuse korraldus hariduselu reguleerimiseks alates 11.01.21

VALITSUS VÕTTIS VASTU ALATES 11. JAANUARIST HARIDUSELU REGULEERIVA KORRALDUSE

29. detsember 2020 – 13:10

Stenbocki maja, 29. detsember 2020 – Valitsus otsustas vastavalt
haridus- ja teadusminister Jaak Aabi ettepanekule lubada 11. jaanuarist
Harjumaal ja Ida-Virumaal kontaktõppele 1.-4., 9. ja 12. klass. Mujal
Eestis taastub õpe igas haridusastmes tavapäraselt.

11.-17. jaanuarini Harjumaa ja Ida-Virumaa

Harjumaal ja Ida-Virumaal jäävad õpilastele suletuks
üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, rakenduskõrgkoolide ja
ülikoolide õpperuumid. Piirangut ei kohaldata 1.-4. klassi, 9. klassi
ning 12. klassi õpilastele, kes tohivad alates 11. jaanuarist alustada
taas kontaktõppes.

Jätkuvalt ei laiene piirang hariduslikele tugiteenustele või
konsultatsioonidele; praktika, eksamite või testide tegemisele ega
olümpiaadidel osalemisele.

Harjumaal ja Ida-Virumaal kehtivad juba praegu rakendatavad piirangud
sportimisele ja treenimisele, spordi- ja liikumisüritustele,
spordivõistlustele, noorsootööle, huviharidusele, huvitegevusele,
täiendkoolitusele, täiendõppele kuni 17. jaanuarini (kaasa arvatud).

Alates 11. jaanuarist taastub ülejäänud Eesti 13 maakonnas õpe
tavapärases vormis

Üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide osas ülejäänud
Eestis taastub alates 11. jaanuarist kontaktõpe. Koolipidajad peavad
rakendama haridus- ja teadusministeeriumi, terviseameti ning
teadusnõukoja poolt ette nähtud meetmeid viiruse leviku pidurdamiseks.

Kuni 10. jaanuarini (kaasa arvatud) pikendas valitsus ka juba kehtivaid
piiranguid ülejäänud Eesti 13 maakonnas sportimisele ja treenimisele,
spordi- ja liikumisüritustele, spordivõistlustele, noorsootööle,
huviharidusele, huvitegevusele, täiendkoolitusele, täiendõppele.

Valitsus arutab hariduselu, sportimise ja täiendkoolituse valdkondadele
kehtivaid piiranguid 7. jaanuaril.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab korralduse kodulehel kriis.ee

Pikapäevarühma toitlustuse tellimuste tühistamine

Palume lapsevanematel ja koolipersonalil, kes on teinud toitkooli.ee keskkonnas pikapäevarühma eine tellimusi 14.- 23. detsembriks, need tühistada. Selle perioodi eest makstud summa jääb lapsevanemale või koolipersonalile ettemaksuks, kuupäevad automaatselt edasi ei lükku. Ettemaksusumma arvestatakse järgmise tellimuse vormistamisel tasumisele kuuluvast summast maha.

Tellimuse tühistamise juhend on leitav siit

Lugupidamisega,
Liis Mändma

Daily koolisöökla juhataja