Nõo Põhikool otsib õpetajaid

Nõo Põhikool võtab tööle

– matemaatikaõpetaja (osaline töökoormus)

– eripedagoogi

Dokumentide esitamise tähtaeg on 17. juuli 2022

Täpsem info: või tel 5854 1321

Tööle asumise aeg on 24. august 2022

Sügisel 1. klassi astuvaid lapsi oodatakse kooliga tutvuma

SÜGISEL NÕO PÕHIKOOLI KLASSI ASTUVAD LAPSED ON KOOS VANEMATEGA OODATUD KOOLI_

  • 11. MAIL KELL 17.00 (LASTEL ON KOHTUMINE OMA OPETAJAGA, VANEMATELE TOIMUB INFOTUND)
  • 18. MAIL KELL 17.00 (LASTELE TOIMUB ERINEVATE TEGEVUSTE TUTVUSTAMINE, VANEMATEL ON KLASSIKOOSOLEK)
  1. MAIL LASTEL KAASA VÕTTA PLIIATSID JA HARILIK PLIIATS

Pildid ja koolivalmiduskaardid palume tuua kantseleisse 30. juuniks.

Nõo Põhikool otsib õpetajaid

Nõo Põhikool võtab tööle

eripedagoogi (täiskoormus)

matemaatikaõpetaja (täiskoormus)

matemaatikaõpetaja (osakoormus)

inimeseõpetuse õpetaja (osakoormus)

eesti keele ja kirjanduse õpetaja (täiskoormus)

eesti keele ja kirjanduse õpetaja (osakoormus)

loodusainete õpetaja (asenduskoht, täiskoormus)

Dokumentide esitamise tähtaeg on 12. mai 2022

Täpsem info: või tel 5854 1321

Tööle asumise aeg on 24. august 2022

Otsime raamatukoguhoidjat

Nõo Põhikool võtab tööle raamatukoguhoidja (koormus 0,3 kohta, tööaeg E-N 15.30-18.30).

NB! Tööle asumine esimesel võimalusel!

Avalduse esitamise tähtaeg on 10. märts 2022

Avaldus saata e-posti aadressile

Info tel. 5854 1321

1.kl laste registreerimine kooli toimub 1. – 14. märtsil 2022. a.

Vajalikud dokumendid:
Avaldus (saata digiallkirjastatuna meilile või )
Koolivalmiduskaart (antakse lasteaiast, võib samuti meilile saata)
Tervisekaart (vaktsineerimisleht)  saab tuua hiljemalt 15.augustiks kooli kantseleisse 
Pilt õpilaspileti jaoks (3×4 cm)      saab tuua hiljemalt 15. augustiks kooli kantseleisse   

Info telefonil 51 910 310

Täpsem info