Suvesupp lastele 2021

Tasuta sooja suppi jagatakse korraga nii Nõo kiriku aias kui ka Meeri seltsimaja juures teisipäeviti ja neljapäeviti kell 12.00-13.00.

Augustikuus on supijagamise kuupäevad 3., 5., 10., 12., 17., 19., 24. ja 26. augustil.

Info tel 5561 1540 ja 5661 1443

Nõo Põhikool otsib õpetajaid

Nõo Põhikool võtab tööle järgmised õpetajad:

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (täiskoormus)
Matemaatikaõpetaja (täiskoormus, asenduskoht)
Kehalise kasvatuse õpetaja (täiskoormus)
Inimese- ja/või ühiskonnaõpetuse õpetaja (täis- või osakoormus)
Abiõpetaja (täis-või osakoormus)

Dokumentide esitamise tähtaeg: 12.07.2021

Tööle asumise aeg 23. august 2021

Täpsem info: või tel 5854 1321

Suvine lugemisbingo 1.-5. klassi õpilastele

Nõo Põhikooli raamatukogu ja Nõo raamatukogu korraldavad suvise lugemisbingo. Lugemisbingo toimub 12. juunist – 31. augustini ja mõeldud on see eelkõige 1.-5. klassi õpilastele.
Mängulehti saab kooli ja vallamaja raamatukogust ning PDF kujul saab selle alla laadida kooli kodulehelt ja Nõo valla kodulehelt. Mängulehe juurde käib ka raamatuankeet, mis tuleb täita iga loetud raamatu kohta. Ankeedid saab samuti raamatukogudest või kodulehekülgedelt.
Võitjad selguvad septembris ja tublidele lugejatele on ka auhinnad!

Suvise lugemisbingo reeglid (docx)

Ankeet (docx)

Suvine lugemisbingo (pdf)

Veel on kohti noorte töömalevasse!

Nõo valla noorte töömalev toimub sel suvel kahes vahetuses:
13.-19.juuni ja 11.-19.augustil (kuupäevas võivad viiruseolukorraga
seoses muutuda). Registreeruma on oodatud kõik Nõo noored vanuses
13-17 eluaastat. Noortele pakutakse heakorratöid valla objektidel ja
allasutustes. Töömalevasse on sel aastal kohti 30-le noorele.

Registreerumine malevasse lõpeb selle nädalaga.
Info ja registreerimine Nõo Noortekeskuse kaudu.