17.12 – JÕULULAAT

Jõululaat toimub sel aastal 17. detsembril! Kooli aulas toimuva jõululaada külastamine toimub sel korral klassikomplektide kaupa (A ja B /A, B ja C) ja graafiku alusel:

9:10-9:25: 1. klassid
9:25-9:40: 2. klassid
9:40-9:55: 3. klassid
10:05-10:20: 7. klassid
10:20-10:35: 8. klassid
10:35-10:50: 9. klassid
11:00-11:15: 6. klassid
11:15-11:30: 5. klassid
11:30-11:45 4. klassid

Õpilased tulevad ettenähtud külastusajal aulasse vaid koos klassijuhataja või aineõpetajaga!
Peame kinni ettenähtud külastusaegadest!

Müüjaks registreerunud õpilased ei osale laada toimumise päeval teises, kolmandas ja neljandas koolitunnis!
Müüjatel palume aulas kohal olla kell 8:00, et jõuaks enne esimese tunni algust oma kauba välja panna!

13.12 – Jõuluootuse kirikukontsert

  1. detsembril kell 18:00 toimub Nõo Püha Laurentsiuse kirikus Jõuluootuse kirikukontsert

Esinevad õpilased Nõo Põhikoolist, Nõo Muusikakoolist ning Nõo Reaalgümnaasiumist


NB! Kontserdile tulles palume esitada kehtiv COVID tõend koos isikut tõendava dokumendiga!

Kohapeal kiirtestimist ei teostata!

3. detsember – NÕO KOOLI 335. AASTAPÄEVA AKTUSED

Tähistame reedel, 3. detsembril kooli aulas toimuvate aktusega Nõo kooli 335 aastapäeva!
1.-3. klasside aktus algab kell 9:10 ning 4.-6. klasside aktus kell 11:00 (7.-9 klassi märgiaktus toimub kolmapäeval 1. detsembril, kell 13:00 Nõo kultuurimajas).

Kooli palume tulla aktuse päeval pidulikus riietuses!

Tunnid lõppevad hiljemalt kell 12:00 ning pikapäevarühm töötab kuni 14:00.

9. november – MARDIPÄEVA STIILIPÄEV & MASKIJAHT

9. novembril toimub mardipäeva stiilipäev ning maskijaht!
Koolimajja on selleks mardilaupäevaks peidetud kindel kogus mardisantide maske! Õpilane, kes teatab hiljemalt kell 12:10 oma klassijuhatajale kõige täpsema maskide arvu, võidab päevaauhinna!


1.-3. klassi õpilased võiksid sellel päeval tulla kooli mardisantidena, sest iga klass valib endi hulgast kõige vahvama mardisandi, kellele anname auhinnad!

1. november – KÕRVITSAJAHT 1.-3. kl õpilastele

1.-3. klasside õpilastele toimub kõrvitsajaht – Koolimajja on peidetud paberist kõrvitsad. Kes
saab määratud ajaks teada peidetud kõrvitsate arvu või on sellele numbrile kõige lähemal, on võitja, kellele anname ka auhinna! Kõrvitsate arvu saavad õpilased öelda oma klassijuhatajale, kes edastab pakkumised koos pakkujate nimedega huvijuhile.

4.-9. klasside õpilastele toimuvad inglise keele tundide raames aulas Halloweeni teemalised kahoot’id.

18.-22. okt – 1.-3.KL MATEMAATIKANÄDAL

Esmaspäev, 18.10

Matemaatikaolümpiaad matemaatikatundides

Teisipäev, 19.10

Peastarvutamine Kahootis matemaatikatundides

Kolmapäev, 20.10

Sudoku lahendamine matemaatikatundides

Neljapäev, 21.10

JAH-EI mäng matemaatikatundides

Reede, 22.10

Kokkuvõtete tegemine lennupõhiselt auditooriumis

18.-22. okt. MATEMAATIKANÄDAL

ESMASPÄEV,  18. OKTOOBER

4. – 9. klass

 Matemaatikatunni ajal toimub PROrühmades matemaatikaolümpiaad.

TEISIPÄEV, 19. OKTOOBER

4. – 9. klass

Matemaatikatunni ajal toimub aulas kõikides rühmades matemaatikaviktoriin „Suur riskimäng“ .

KOLMAPÄEV,  20. OKTOOBER

4., 5., 7., 8., 9. klass

Matemaatikatunni ajal toimub kõikides rühmades JAH-EI mäng.

NELJAPÄEV,  21. OKTOOBER

4. – 9. klass

Matemaatikatunni ajal toimub aulas kõikides rühmades „Kahoot“ peastarvutamise kohta.

4., 5., 7., 8., 9. klass

Matemaatikanädala kokkuvõtete tegemine aulas.

REEDE, 6. NOVEMBER

6. klass

JAH-EI mäng.

Matemaatikanädala kokkuvõtete tegemine.