Nõo Põhikooli kevadkontsert

Nõo Põhikooli kevadkontsert toimub 10. mail kell 17.30 Nõo Põhikooli aulas.

Koolimaja eri korrustel on võimalus tutvuda õpilaste kunstitöödega.

Esinevad meie lauljad, tantsijad, võimlejad ja etlejad.