Sügisel 1. klassi astuvaid lapsi oodatakse kooliga tutvuma

SÜGISEL NÕO PÕHIKOOLI KLASSI ASTUVAD LAPSED ON KOOS VANEMATEGA OODATUD KOOLI_

  • 11. MAIL KELL 17.00 (LASTEL ON KOHTUMINE OMA OPETAJAGA, VANEMATELE TOIMUB INFOTUND)
  • 18. MAIL KELL 17.00 (LASTELE TOIMUB ERINEVATE TEGEVUSTE TUTVUSTAMINE, VANEMATEL ON KLASSIKOOSOLEK)
  1. MAIL LASTEL KAASA VÕTTA PLIIATSID JA HARILIK PLIIATS

Pildid ja koolivalmiduskaardid palume tuua kantseleisse 30. juuniks.