Nõo Põhikool otsib õpetajaid

Nõo Põhikool võtab tööle

eripedagoogi (täiskoormus)

matemaatikaõpetaja (täiskoormus)

matemaatikaõpetaja (osakoormus)

inimeseõpetuse õpetaja (osakoormus)

eesti keele ja kirjanduse õpetaja (täiskoormus)

eesti keele ja kirjanduse õpetaja (osakoormus)

loodusainete õpetaja (asenduskoht, täiskoormus)

Dokumentide esitamise tähtaeg on 12. mai 2022

Täpsem info: või tel 5854 1321

Tööle asumise aeg on 24. august 2022