2. TRIMESTRI PARIMATE ÕPPURITE TUNNUSTAMINE 21. APRILLIL

21. aprillil toimuvad alates teisest tunnist 2. trimestri õppetulemuste tunnustamiskogunemised kooli sisehoovis.
Vihma korral toimuvad tunnustamiskogunemised spordihoones.

9:10- 9:55 1.-3. klasside tunnustamine

10:05- 10:25 4.-6. klasside tunnustamine

10:30- 10:50 7.-9. klasside tunnustamine

9:55 Söövad 1.-3. klassid

10:25 Söövad 4.-6. klassid

10:50 Söövad 7.-9. klassid