VÕÕRKEELTE NÄDAL

Võõrkeelte nädalal toimuvad inglise, vene ja saksa keele tundides:
1) Kahoot erinevate riikide kultuuriteadmiste peale
2) Spelling Bee
3) etteütlus
4) lugemisvõistlus
5) luuletuste kirjutamine
6) keelemängud ja nuputamine

Kõik tegevused toimuvad sel nädalal vastavates ainetundides, täpsem info õpetajatelt.