Nõo Põhikool 14.-15. veebruaril distantsõppel

Nõo Põhikool on 14.- 15. veebruaril 2022 distantsõppel. Õppetööga seonduv info on leitav Stuudiumist.