Nõo Põhikool 18.-21. jaanuaril distantsõppel

Nõo Põhikool on Terviseameti ja HTMi kooskõlastusel 18.- 21.jaanuarini 2022 distantsõppel. Õppetööga seonduv info on leitav Stuudiumist.