17.12 – JÕULULAAT

Jõululaat toimub sel aastal 17. detsembril! Kooli aulas toimuva jõululaada külastamine toimub sel korral klassikomplektide kaupa (A ja B /A, B ja C) ja graafiku alusel:

9:10-9:25: 1. klassid
9:25-9:40: 2. klassid
9:40-9:55: 3. klassid
10:05-10:20: 7. klassid
10:20-10:35: 8. klassid
10:35-10:50: 9. klassid
11:00-11:15: 6. klassid
11:15-11:30: 5. klassid
11:30-11:45 4. klassid

Õpilased tulevad ettenähtud külastusajal aulasse vaid koos klassijuhataja või aineõpetajaga!
Peame kinni ettenähtud külastusaegadest!

Müüjaks registreerunud õpilased ei osale laada toimumise päeval teises, kolmandas ja neljandas koolitunnis!
Müüjatel palume aulas kohal olla kell 8:00, et jõuaks enne esimese tunni algust oma kauba välja panna!