Lastevanemate üldkoosolek 6. oktoobril

LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK
6. oktoobril kell 18.00-19.30 veebis.
Päevakava:

-Õppekasvatustöö kokkuvõte 2020/21 õa kohta

-Koolikorralduslik info 

-Infot jagab kooli terviseõde

-Infot jagab kooli toitlustaja

-Hoolekogu esinaine tutvustab hoolekogu tööd

-Nõo Spordikooli 2021/2022 õppeaasta alguse info ja hoolekogu liikmete kinnitamine

Ajavahemikul 1.10 – 5.10 on Stuudiumis leitav küsimustik,
mille kaudu saab kooli juhtkonnale küsimusi esitada.


Täpsem info ja koosoleku link tuleb Stuudiumisse!