Nõo Põhikool otsib õpetajaid

Nõo Põhikool võtab tööle järgmised õpetajad:

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (täiskoormus)
Matemaatikaõpetaja (täiskoormus, asenduskoht)
Kehalise kasvatuse õpetaja (täiskoormus)
Inimese- ja/või ühiskonnaõpetuse õpetaja (täis- või osakoormus)
Abiõpetaja (täis-või osakoormus)

Dokumentide esitamise tähtaeg: 12.07.2021

Tööle asumise aeg 23. august 2021

Täpsem info: või tel 5854 1321