Veel on kohti noorte töömalevasse!

Nõo valla noorte töömalev toimub sel suvel kahes vahetuses:
13.-19.juuni ja 11.-19.augustil (kuupäevas võivad viiruseolukorraga
seoses muutuda). Registreeruma on oodatud kõik Nõo noored vanuses
13-17 eluaastat. Noortele pakutakse heakorratöid valla objektidel ja
allasutustes. Töömalevasse on sel aastal kohti 30-le noorele.

Registreerumine malevasse lõpeb selle nädalaga.
Info ja registreerimine Nõo Noortekeskuse kaudu.