Õppetöö korraldus alates 3. maist

Alates esmaspäevast, 3. maist ootame kooli 1.-4. klasse ning 9. klasse. Teistel õpilastel jätkub distantsõpe uue tunniplaani alusel. Kogu kooli tunniplaan (alates 3. maist) siin: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1li_LgvQsxlI6rx1HI_zlqtwAxqLsMmIPkHpNI2i5iwk/edit#gid=1738382352

Kuna koolis on palju õpilasi ning 5.-8. klassidel jätkuvad videotunnid, peame ühildama tundide ajad, et õpetajad jõuaksid ühest kohast teise. Palun jälgige hooolega uue tunniplaani kellaaegu. Esimene tund algab kõigil (nii koolimajas kui ka videotunnina kodus) kell 8.15.

Seoses viiruseohuga peame paraku majas arvestama teatud ümberkorraldustega.
1. 1.-3. klassid sisenevad koolimajja sisehoovi ukse kaudu ja liiguvad üleriietega oma koduklassi. Riided pannakse klassiruumi ja/või õpetaja poolt näidatud kohta. Kõik tunnid, va kehaline, muusika, informaatika, toimuvad oma klassis. Kehalise tund on peamiselt väljas (oleneb ilmast), samuti võib väljas toimuda muusika (võimalik ka tund aulas või vajadusel muusika klassis).

2. 4. klasside tsoon on koolimaja A korpuse 1. korrus. 4. klasside lapsed sisenevad koolimajja garderoobi kaudu ja panevad üleriided garderoobi. Õpilastel nn koduklassid on: 4A (A 109), 4B (A110), 4C (A 111). Kõik klassi ühistunnid toimuvad nn koduklassis, rühmatunnid hajutatakse matemaatikas, eesti keeles ja inglise keeles 1. korruse klassiruumidesse. Vastava aine õpetaja suunab õpilased õigesse klassi. Kehaline toimub valdavalt õues, samuti võib õues olla muusika tund. Tehnoloogia ja käsitöö toimuvad tavapärastes klassiruumides.

3. 9. klasside õpilased sisenevad koolimajja peauksest ning lähevad üleriietega 3. korrusele. Riided pannakse robootika ruumi/endine tunnirahu klass. 9. klasside tunnid toimuvad valdavalt B korpuse 2. ja 3. korrusel. Tunniplaani on märgitud ruumide numbrid. Ajalugu, saksa keel ja õpetaja Oksana Pääro vene keele grupi tund on tavapärases klassiruumis. Kehalise tund on valdavalt välitingimustes, samuti võib välja olla muusika tund (aga ka aulas).

PS! Palume kõigil üle 12- aastastel õpilastel siseneda koolimajja ja viibida seal maskiga. Õpilase varustab maskiga kodu. Palume hoida koolimajas distantsi, niipalju kui see võimalik on ja mitte minna sinna korrusele või koridori, kus vastava klassi tunde ei ole. Majas on välja lülitatud koolikell ning tunni alustab ja lõpetab õpetaja. Söögivahetunnid on hajutatud järgmistele aegadele (märgitud ka tunniplaani): https://docs.google.com/document/d/1jQX49_PrwAdX7obnuFWgYKesH_QRpKeCDYZGM9GpvwQ/edit

Õpilasi (eriti algkooli osa) viiakse võimalikult palju välja ning vahetundide ajal võivad väljas (sisehoovis, maja ees pargis) vahetundide ajal viibida ka teised õpilased. Õues on ka korrapidajad, kes olukorda jälgivad. Palume majas pesta ja desinfitseerida käsi (koridorides, klassiruumides ja WC on vastavad vahendid olemas). Söögivahetunnid kattuvad hajutamiskohustuse tõttu osaliselt tundide aegadega- õpilasel on kohustus pärast söömist minna kohe tagasi tundi (kui on tunni aeg) ning mitte jääda sööklasse või koolimaja peale pikemalt niisama aega veetma.
Seoses kõrge viiruseohuga ei ole kolmandatel isikutel (ka lapsevanematel) koolimajas viibimine lubatud.
Haigustunnustega palume kooli mitte tulla. Kui laps haigestub koolipäeva jooksul, saadetakse ta kohe koju.

Loodame, et viimased nädalad, mis on jäänud kooliaasta lõpuni, kulgevad meie koolis viirusevabalt ning koostöises õhkkonnas.

Peame reeglitest kinni ja püsime terved!

Heade soovidega
Nõo Põhikooli juhtkondArhiveeri