Murede korral saate pöörduda kooli õpetajate ja töötajate poole

Kooli õpetajad ja töötajad on alati valmis aitama mistahes distantsõppe ajal tekkinud probleemi või mure korral.

Allpool on kirjas kontaktid, kelle poole küsimuste või probleemide korral pöörduda saab:

ERIPEDAGOOG Merike Mändmets aitab valida õppetöös raskustesse sattunud lapsele jõukohaseid õppemeetodeid ja -materjale. Kui lapsel on tekkinud iseseisva õppimisega mure või vajab lapsevanem
pedagoogilist nõu, võtke ühendust Nõo Põhikooli eripedagoogiga
merike.mandmets@noopk.ee

DISTANTSÕPPE ja üldisemate õppetööga seotud küsimustega palume pöörduda õppealajuhataja Eve Saumetsa poole aadressil eve.saumets@noopk.ee

HEV KOORDINAATOR/ ERIPEDAGOOG Signe Voolpriit aitab valida raskustesse sattunud lapsele jõukohased õppemeetodid ja -materjalid. Samuti aitab koordineerida infovahetust õpetajate, õpilaste ja lapsevanemate vahel. Kui õpilane või lapsevanem soovib pedagoogilist nõu või tuge, võtke ühendust Nõo Põhikooli HEV koordinaator/eripedagoogiga
signe.voolpriit@noopk.ee, tel 53268549

PSÜHHOLOOG Ave Kasenõmm aitab vaimse tervise probleemide korral – näiteks kui lapsel on tekkinud muutused käitumise, söömise, magamise või
õppeedukusega, hirmud, meeleoluprobleemid (ärevus, kurvameelsus, viha, tundetus jne), agressiivsus, koolitööst eemalehoidmine või selle edasilükkamine, konfliktid suhetes.
Kui lapsel on mure oma meeleolu pärast, näiteks on ta sageli kurb, vihane, ärev või hoopis tundetu, siis võtke ühendust Nõo Põhikooli psühholoogiga ave.kasenomm@noopk.ee

ÕPETAJAD on õpilastele ja lastevanematele kättesaadavad
õppepäeva jooksul nii Stuudiumis kui ka e-kirja teel või vastavalt kokkuleppele ka muude kanalite kaudu.

ÜLDISE KOOLIKORRALDUSEGA seotud küsimustes palume pöörduda direktor Ilona Tarsi poole aadressil ilona.tars@noopk.ee

HUVITEGEVUS. Reemet Ruuben. Distantsilt toimuvate erinevate koolisündmuste ja konkursside kohta saab lisainfot kooli huvijuhilt: reemet.ruuben@noopk.ee

TERVISEÕDE Alice Plaado pakub oma tuge ja nõuandeid lastele, lastevanematele kui ka tervele kooliperele.
Terviseõel on valmisolek laste, lastevanemate ja koolipere nõustamiseks tervisemurede korral.
Ühendust võib võtta Stuudiumi keskkonnas, kirjutada meilile plaadoalice@gmail.com või helistada 5188 306

IT-JUHT Jaak Rooden pakub abi tehniliste küsimuste korral. Kui kodus puudub arvuti või veebikaamera või on mõni muu tehniline probleem, kirjutage jaak.rooden@noopk.ee