11. veebruarist kool distantsõppel!

Vastavalt NETS § 28 lg 2 p 1 on Terviseamet kehtestanud Nõo Põhikoolis viibimise keelu ning kooliruumid on ajutiselt suletud 11.02.- 19.02. 2021.
Õppetöö info on leitav Stuudiumist ning nimetatud ajavahemikul toimub distantsõpe vastavalt distantsõppe tunniplaanile.
Küsimuste korral palume kirjutada aadressil:
 või 

Distantsõppe tunniplaan