11.-15.01 toimub Nõo Põhikoolis osaline kontaktõpe (NB! uudis täiendamisel)

Vastavalt Nõo vallavalitsuse 7.01.2021 korraldusele nr 14 toimub 11.-15. jaanuarini Nõo Põhikoolis osaline kontaktõpe:

1) Kontaktõpe toimub 1. – 3. klassides ja 9. klassides.
2) Hariduslike erivajadustega õpilastele toimub kontaktõpe vajaduspõhiselt kooli juhtkonna otsusel.
3) Rühmatunde kontaktõppel ei toimu.
4) 4. – 8. klassides toimub distantsõpe

Lähiajal anname täpsemat infot õppetöö korraldamise kohta osalise kontaktõppe perioodil.

Jälgige infot Stuudiumist ja kooli kodulehelt.