Vabariigi valitsuse korraldus hariduselu reguleerimiseks alates 11.01.21

VALITSUS VÕTTIS VASTU ALATES 11. JAANUARIST HARIDUSELU REGULEERIVA KORRALDUSE

29. detsember 2020 – 13:10

Stenbocki maja, 29. detsember 2020 – Valitsus otsustas vastavalt
haridus- ja teadusminister Jaak Aabi ettepanekule lubada 11. jaanuarist
Harjumaal ja Ida-Virumaal kontaktõppele 1.-4., 9. ja 12. klass. Mujal
Eestis taastub õpe igas haridusastmes tavapäraselt.

11.-17. jaanuarini Harjumaa ja Ida-Virumaa

Harjumaal ja Ida-Virumaal jäävad õpilastele suletuks
üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, rakenduskõrgkoolide ja
ülikoolide õpperuumid. Piirangut ei kohaldata 1.-4. klassi, 9. klassi
ning 12. klassi õpilastele, kes tohivad alates 11. jaanuarist alustada
taas kontaktõppes.

Jätkuvalt ei laiene piirang hariduslikele tugiteenustele või
konsultatsioonidele; praktika, eksamite või testide tegemisele ega
olümpiaadidel osalemisele.

Harjumaal ja Ida-Virumaal kehtivad juba praegu rakendatavad piirangud
sportimisele ja treenimisele, spordi- ja liikumisüritustele,
spordivõistlustele, noorsootööle, huviharidusele, huvitegevusele,
täiendkoolitusele, täiendõppele kuni 17. jaanuarini (kaasa arvatud).

Alates 11. jaanuarist taastub ülejäänud Eesti 13 maakonnas õpe
tavapärases vormis

Üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide osas ülejäänud
Eestis taastub alates 11. jaanuarist kontaktõpe. Koolipidajad peavad
rakendama haridus- ja teadusministeeriumi, terviseameti ning
teadusnõukoja poolt ette nähtud meetmeid viiruse leviku pidurdamiseks.

Kuni 10. jaanuarini (kaasa arvatud) pikendas valitsus ka juba kehtivaid
piiranguid ülejäänud Eesti 13 maakonnas sportimisele ja treenimisele,
spordi- ja liikumisüritustele, spordivõistlustele, noorsootööle,
huviharidusele, huvitegevusele, täiendkoolitusele, täiendõppele.

Valitsus arutab hariduselu, sportimise ja täiendkoolituse valdkondadele
kehtivaid piiranguid 7. jaanuaril.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab korralduse kodulehel kriis.ee