VALITSUS AVALIKUSTAS UUED KOROONAVIIRUSE VASTASED MEETMED

10. november 2020 – 13:50

Stenbocki maja, 10. november 2020 – Valitsus kiitis tänasel
kabinetinõupidamisel heaks meetmed, mida rakendada töökohtadel, kodus
ja pereringis, ühistranspordis ning teistes avalikes kohtades, et
piirata üha laialdasemaks muutuvat koroonaviiruse levikut ning kaitsta
Eesti inimeste elu ja tervist.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on koroonaviiruse levikut puudutav
olukord Eestis kriitiline ja haiglaravil viibivate patsientide arv
kasvab kiirelt. “Koostöös sotsiaalministeeriumi, terviseameti ja
valitsust nõustava teadusnõukojaga pakume välja soovitused ja
ettepanekud, kuidas vähendada nakkuse levikut tööl, kodus ja
pereringis, ühissõidukites ja muudes avalikes kohtades. Lisaks peame
praeguses olukorras vajalikuks karmistada piiranguid
kaubandusettevõtetes ning toitlustus- ja meelelahutusasutustes, et
suudaksime viiruse levikut kontrollida,” ütles ta.

Meetmetele, mille rakendamine eeldab valitsuse korralduste muutmist,
andis valitsuskabinet täna põhimõttelise heakskiidu. Vastavad
korraldused annab valitsus praeguse plaani kohaselt sel neljapäeval.

Meetmed töökohal
•          Töötajatel soovitame teha võimaluse korral kaugtööd.
•          Tööandjatel soovitame valmistada ette kaugtöö plaani ja
korraldada kaugtöö juhuks, kui töökohal nakatub keegi
koroonaviirusesse.
•          Soovitame ära jätta kõik ühisüritused, sealhulgas
jõulupeod, kus osalevad inimesed, kes igapäevaselt kokku ei puutu.
Pereringis jõulupühade pidamine on loomulikult lubatud.

Meetmed kodus ja pereringis
•          Enne riskirühma kuuluva inimesega kohtumist tuleb veenduda
enda nakkusohutuses ning külastamisel tagada ohutus: kanda maski, hoida
distantsi ning puhastada käsi ja pindasid.
•          Hoolekandeasutustel tuleb tagada riskirühma kuuluvatele
inimestele ohutud võimalused kontaktseks ja mittekontaktseks
suhtluseks.
•          Kinni tuleb pidada ohutusreeglitest, mis kehtivad
koroonaviirusesse nakatunuga koos elamisel, sealhulgas tuleb kanda
maski, hoida võimalusel distantsi ja vältida temaga kokkupuudet ning
puhastada regulaarselt käsi ja pindasid.

Meetmed avalikes kohtades ja ühistranspordis
•          Ühistranspordis, kaubandusettevõtete teenindussaalides ja
nende üldkasutatavates ruumides ning konverentsidel, kontsertidel,
teatris ja kinos tuleb kanda maski või katta nina ja suu. Selle
täitmist palume jälgida ning inimesi informeerida vedajatel,
kaubandusettevõtjatel ja ürituste korraldajatel. Maski ei pea kandma
inimesed, kellele see on meditsiiniliselt vastu näidustatud (näiteks
astmaatikud või vaegkuuljad), ning alla 12-aastased lapsed, võimalikud
on ka teised põhjendatud olukorrad (näiteks juhul, kui
transpordivahendis pole teisi reisijaid).
•          Vedajatel palume korraldada ühistranspordis maskikandmist
puudutava teavituse, näiteks üleskutse “Hea reisija, pane mask ette!”
Muu ohutusalane informatsioon tuleb panna ühistranspordivahendis
nähtavale kohale.
•          Valitsus kehtestab oma korraldusega kaubandusettevõtete
siseruumides asuvates teenindussaalides ja nende üldkasutatavates
ruumides 2+2 reegli, mille kohaselt tohib üheskoos liikuda kuni kaks
inimest ning teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad,
välja arvatud perekondadel ja kui seda ei ole võimalik mõistlikult
tagada. Reegel hakkab kehtima 16. novembrist.
•          Valitsus kehtestab oma korraldusega toitlus- ja
meelelahutusasutustes inimeste gruppide vahel kahemeetrise vahemaa
reegli, kusjuures ühes seltskonnas võib viibida kõige rohkem 10
inimest. Piirang ei puuduta ühe perekonna liikmeid, samuti ei puuduta
see näiteks huviharidust ja laste mängutubasid.
•          Valitsus piirab oma korraldusega toitlustus- ja
meelelahutusasutuste lahtiolekuaega alates keskööst kuni kella 6ni
hommikul, et vältida inimeste kogunemist. Piirang ei hõlma toidu
kaasamüüki.