Alates 06.11 suuremad üritused keelatud

Seoses COVID-19 kiire levikuga ja suure nakatunute arvuga võttis kooli laiendatud juhtkond 04.11.2020 vastu otsuse alates 06.11.2020 keelata ajutiselt kõik siseruumides toimuvad ülekoolilised ühisüritused kui ka kooliga seonduvad üritused mujal (muuseumid, teatrid, kinod, spordivõistlused jne). Tänase seisuga on lubatud õppekäigud, kus ei osale teiste koolide õpilased ja mis toimuvad klassi/lennu kaupa, soovituslikult õues.
Palume kodudes hoida teatud maskivaru, et vajadusel lapsele kaasa anda.
Esmaspäevale planeeritud mardi- ja kadrihommik algklassidele toimub, kuna see on planeeritud lennupõhiselt.
Otsuse vaatame olukorra muutudes üle.
Anname üheskoos oma panuse, et jääksime terveks!

Mõistvale suhtumisele lootes

Nõo Põhikooli juhtkond