Otsime abiõpetajat

Nõo Põhikool võtab tööle

ABIÕPETAJA
(töökoormus 1,0).

Esita palun kandideerimiseks avaldus, motivatsioonikiri ning
kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid hiljemalt 28.09.2020
kooli direktori nimele aadressil ilona.tars@noopk.ee
Täpsem info telefonil 5854 1321

Tööleasumine esimesel võimalusel!