Nõo Põhikool otsib logopeedi

Nõo Põhikool võtab tööle

LOGOPEEDI (0,5 kohta).

Esita palun kandideerimiseks avaldus, motivatsioonikiri ning
kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid hiljemalt 25.09.2020
kooli direktori nimele aadressil ilona.tars@noopk.ee
Täpsem info telefonil 5854 1321