Juhised uueks õppeaastaks seoses Covid-19 ohuga

2020/2021 õppeaasta (täiendatud)  juhised Nõo Põhikoolis

 1. Palume võimalusel mitte tulla kooli enne kella 8.00.
 2. Lapsevanemad ei saa tulla õpilastega garderoobi ega majja. Laps siseneb garderoobi üksi.
 3. Garderoobist minnakse kohe oma klassiruumi juurde ning garderoobi ei jääda istuma.
 4. Lapsevanem, kui soovib edaspidi koolimajja tulla, registreerib end eelnevalt telefonitsi või meilitsi kooli sekretäri juures. Koolimajja tulles siseneb peauksest ning paneb oma nime vastavale lehele kirja.
 5. Haigustunnustega laps, lapsevanem ega õpetaja ei tohi koolimajja tulla!
 6. Kui haige laps on siiski sattunud koolimajja, teatab õpetaja sellest kohe terviseõele ja juhtkonnale (esimesena direktor, teisena õppealajuhataja) ning laps isoleeritakse klassikollektiivist.
 7. Haige laps saadetakse koolist ära ning lapsevanem on kohustatud esimesel võimalusel lapsele järele tulema.
 8. Kogu koolipere peseb ja desinfitseerib käsi!
 9. Õpilane ja õpetaja võivad kanda maski. Õpilase isikukaitsevahendite eest hoolitseb lapsevanem, õpetajate isikukaitsevahendite eest kool. Kasutatud maskid visatakse majja vastavalt märgistatud prügikasti ning kõik peavad meeles, et apteekides müügil olevad maskid peavad üldjoontes vastu 2-4 tundi. 
 10. Vahetundide ajal võib ilusa ilmaga õue minna (maja ette parki). PS! Tuleb vaadata, et koolimaja ees ei liigu üle tee minekul auto! Maja ees peavad õpilasi silmas korrapidajad.
 11. Majas liikudes tuleb hoida distantsi, niipalju kui see on võimalik.
 12. Algklassid hoiduvad ühistest vahetundidest (niipalju kui see on võimalik) teiste klassidega.
 13. Õpetaja õhutab pärast iga tundi korralikult klassi ning desinfitseerib vajadusel ukselingi jm enimkasutatud pinna.
 14. Juhul kui õpetaja on haigustunnustega ja ei saa kooli tulla ning koolis ei ole võimalik leida asendust, võib õpetaja vastavalt tervislikule olukorrale tundi anda videosilla kaudu kodust. Õpilased ootavad oma klassiruumis või selle ukse juures vastavaks olukorraks juhtkonna juhiseid.
 15. Söögivahetunnid toimuvad järgmiselt:

kell 9.55 lähevad sööma 1.A ja 1.B klass 

kell 10.10 2.A, 2.B ja 2.C klass 

kell 10.25 3.A, 3.B ja 3.C klass

kell 10.50 4.A,4.B ja 4.C klass

kell 10.50 5.A, 5.B klass

kell 10.50 6.A, 6.B ja 6.C klass

kell 11.45 7.A ja 7.B klass

kell 11.45 8.A ja 8.B klass

kell 11.45  9.A ja 9.B klass

Söökla juures aitab hajutamist korraldada kooli töötaja/õpetaja. Õpilane, kes on  söönud, lahkub kohe sööklast ning läheb oma klassiruumi juurde.

 1. Suuremaid ühisüritusi kinnistes ruumides ei korraldata.
 2. Pikapäevarühm on õpilastele, kes ootavad bussi. Õpilastel on kohustus pärast tunde lahkuda koolist esimese võimaliku transpordiga.
 3. Palume mitte reisida. Kui siiski reisitakse riskipiirkonda (nn punased riigid) tuleb naasmisel kaheks nädalaks jääda eneseisolatsiooni. Koolil on õigus suunata kõrge nakatumisriskiga riigist tulnud laps distantsõppele. 
 4. Koolipoolne kontakt Terviseametile on direktor Ilona Tars (58541321). 
 5. Kui töötaja või õpilane on andnud positiivse COVID-19 testi, tule kohe teada anda oma haigestumisest kooli direktorile.
 6. Inimene, kes on suunatud testimisele, ei tohi kooli tulla kuni testitulemuste teadasaamiseni. Kui test on negatiivne, on kõik hästi ja kooli võib tulla peale tervenemist. Kui test on positiivne, tuleb jääda 14 päevaks isolatsiooni. Terviseamet teeb kindlaks positiivse testitulemuse andnud isiku lähikontaktsed. Kool teeb Terviseametiga koostööd selgitamaks kõikvõimalikud koolis viibimise kohad ja kontaktid. 14 päevaks isolatsiooni peavad jääma ka need inimesed, kes on olnud Covid-19 positiivsega lähikontaktis. Lähikontaktiks peetakse vähemalt kahe meetri kaugusel viibimist vähemalt 15 minuti jooksul. Isolatsiooni peavad jääma COVID-19 positiivse haige pereliikmed ja vahetus kontaktis olnud inimesed, näiteks klassikaaslased ja õpetajad, lähikolleegid vastavalt Terviseameti juhistele. Andmete kogumisel ollakse delikaatsed.
 7. Kui positiivse Covid-19 testi andnud kooli töötaja või õpilane käis enne testi tegemist haigussümptomitega koolis ja viibis erinevates klassides/ruumides,  konsulteerib kool Terviseametiga ning peatame vähemalt nendes klassides kontaktõpe, kus töötajata/õpilane viibis kõige enam ja läheme üle 14-päevasele distantsõppele. Kool teavitab juhtunust selle klassi või rühma liikmeid, vanemaid ja vallavalitsust.  
 8. Kogu koolipere on valmis vajadusel distantsõppele üle minema kui Terviseamet ja kooli pidaja seda otsustavad.

Püsigem terved!

Nõo Põhikooli juhtkond