1. klassi astujaid oodatakse registreeruma

SÜGISEL NÕO PÕHIKOOLI 1. KLASSI ASTUVAID LAPSI REGISTREERITAKSE KOOLI KANTSELEIS 2. – 31. MÄRTSINI.

Kantselei on avatud
tööpäevadel kell 8.00 – 16.00
Kaasa võtta:
-lapse sünnitunnistus
-1 pilt õpilaspileti jaoks (3 x 4 cm)
-tervisekaart (võib tuua ka hiljem)
-koolivalmiduskaart
(võib tuua ka hiljem).

Info 7455 139 noopk@noopk.ee