Koolimaja koolivaheajal suletud

Kuni 3. jaanuarini 2020.a on Nõo Põhikooli uksed suletud.
Küsimuste korral ja täpsema info saamiseks palume pöörduda direktor Ilona Tarsi poole, e-post ilona.tars@noopk.ee
või õppealajuhataja Eve Saumetsa poole, e-post eve.saumets@noopk.ee

Ilusat pühadeaega!