Novembris alustame liikumisvahetundidega

 

Novembris alustame liikumisvahetundidega!
Sel sügisel on Liikuma Kutsuva Kooli projekti raames jätkumas aktiivsed liikumisvahetunnid – tantsuvahetunnid, pallimängud ja liikumismängud. Igal esmaspäeval pärast teist tundi toimub liikumisvahetund 2. klassile, igal kolmapäeval pärast teist tundi liikumisvahetund kolmandale klassile ning igal neljapäeval pärast teist tundi liikumisvahetund 4. klassile. Liikumisvahetunnid toimuvad aulas ( kui aula on kinni, siis toimub vahetund spordihoones-sellest teavitatakse klasse eelnevalt).
Igal nädalal toimub vahetundides erinev tegevus. Esimesel nädalal toimuvad tantsuvahetunnid, teisel nädalal pallimänguvahetunnid ning kolmandal nädalal liikumismängud koos mängujuhtidega. Aeg alati peale teist tundi.
Alustame aulas järgmisel nädalal, 4. novembril!
2. klassid esmaspäeviti kell 9:55
3. klassid kolmapäeviti kell 9:55
4. klassid neljapäeviti kell 9:55

Tulge liikuma!