1. klassi astujatele

1.kl laste registreerimine kooli toimub 1. – 14. märtsil 2022. a.

Vajalikud dokumendid:
Avaldus (saata digiallkirjastatuna meilile või )
Koolivalmiduskaart (antakse lasteaiast, võib samuti meilile saata)
Tervisekaart (vaktsineerimisleht)  saab tuua hiljemalt 15.augustiks kooli kantseleisse 
Pilt õpilaspileti jaoks (3×4 cm)      saab tuua hiljemalt 15. augustiks kooli kantseleisse   

Info telefonil 51 910 310

1. klassi astumisega seotud dokumendid:

Nõo põhikooli 1. klassi astumise avaldus (täidetav, e-kirjaga saatmiseks)

1. klassis vajalikud õppevahendid (dokument lisandub hiljem)

Rühmaõpe Nõo Põhikoolis