1. klassi astujatele

a hiljem).

25. augustil on koolimajja oodatud 1. klassi astuvad lapsed

Sügisel 1. klassi astuvad lapsed on koos vanematega kooli oodatud 25. augustil kella 18.00ks (üritus kestab kella 19.00ni).
Pildid ja koolivalmiduskaardid palume tuua kantseleisse!

Lapse 1. klassi registreerimine

  1. Lapsi registreeritakse 1. – 15.03.2021. a.
  2. Täita tuleks kooli kodulehel olev avaldus ja saata digitaalselt allkirjastatult kooli (vt allpool).
  3. Koolivalmiduskaart saata elektroonselt või tuua kooli kantseleisse hiljemalt 1. juuniks 2021. a.
  4. Lapse pilt (3 x 4 cm) ja tervisekaart tuua kooli hiljemalt 10. augustiks 2021. a.
    Kantseleisse tulek kokku leppida telefonil 51 910 310.

1. klassi astumisega seotud dokumendid:

Nõo põhikooli 1. klassi astumise avaldus (täidetav, e-kirjaga saatmiseks)

1. klassis vajalikud õppevahendid

Rühmaõpe Nõo Põhikoolis