1. klassi astujatele

a hiljem).

Lapse 1. klassi registreerimine

  1. Lapsi registreeritakse 1. – 15.03.2021. a.
  2. Täita tuleks kooli kodulehel olev avaldus ja saata digitaalselt allkirjastatult kooli (vt allpool).
  3. Koolivalmiduskaart saata elektroonselt või tuua kooli kantseleisse hiljemalt 1. juuniks 2021. a.
  4. Lapse pilt (3 x 4 cm) ja tervisekaart tuua kooli hiljemalt 10. augustiks 2021. a.
    Kantseleisse tulek kokku leppida telefonil 51 910 310.

1. klassi astumisega seotud dokumendid:

Nõo põhikooli 1. klassi astumise avaldus (täidetav, e-kirjaga saatmiseks)

1. klassis vajalikud õppevahendid

Rühmaõpe Nõo Põhikoolis