Esileht

NB! Nõo Põhikool on alates 13. märtsist suletud. Õppetöö toimub e-õppe vormis. Nõo Põhikool jätkab distantsõppega ka pärast 15. maid. Õppekorraldus tavapärases vormis sellel õppeaastal ei taastu.
Kui olukord lubab, võimaldab kool alates 18. maist aineõpetajatel individuaalsete konsultatsioonide läbiviimist koolimajas. Otsuse õpilaste kohta, kes peaksid võimalusel alates 18. maist koolimajja individuaalõppele tulema, teeb aineõpetaja.
Täpsem info Stuudiumis.
Täiendavate küsimuste korral palume kirjutada aadressil ilona.tars@noopk.ee 

Meie mõtteviis:
Õpiharjumused ja inimlikkus kogu eluks!

Meie ühisosa:

  • Inimlikkus ja õpitahe olles üksteise vastu inimlikud, tundes kodaniku õiguseid ja vastutust, loome ühiselt keskkonna, kus õppimine on elustiil.
  • Turvalisus ja sõprus olles üksteise vastu sõbralikud, loome turvalise koolipäeva.
  • Teadmised ja areng olles iseenda teadmiste suhtes nõudlik, loome õpiharjumused kogu eluks.
  • Tervislik eluviis – olles iseenda keha ja vaimu suhtes nõudlik, loome terve ja tugeva kogukonna.

Nutikas Õnnelik Osav