Juunis on võimalus osaleda keelelaagris

Pakume 6., 7. ja 8-nda klassi eesti rahvusest noortele võimalust võtta osa keelelaagrist «Tandem» 4.-8. juunil Tallinna lähedal asuvas alevikus. Summaks on 180 eurot inimese kohta, mis sisaldab elamist ja 3 söögikorda päevas, tõhusat vene keele ettevalmistust (paaristöö vene noortega õpetaja juhtimise all), kultuurilist programmi, sportlikku programmi ning transporti Tallinnast ja tagasi.
Laagri organiseerivad Eesti vene keele ja kirjanduse õppejõudude assotsiatsioon (EVKKÕA) ja Euroopa keelte kool.
Palume saata osalejate nimed ja täidetud ankeedid enne 12.märtsi.

Lisainformatsiooni saate küsida info@pushkin.ee

Nõo Põhikooli õpilased esinesid edukalt Postimehe joonistusvõistlusel. Anna oma hääl!

25. detsembrist kuni 29. jaanuarini toimus Postimehes joonistusvõistlus «Minu olümpia», kus said osaleda lapsed vanuses 7–16 eluaastat. Mõlemas vanuserühmas on parimate tööde sekka valitud ka Nõo Põhikooli õpilaste tööd. Hetkel on käimas rahva lemmiku valimine, kus meie kooli õpilane Mariana Ots on oma vanusegrupis enda joonistusega II kohal ning Lene Raudsepp oma vanusegrupis III kohal. Parimate tööde sekka on valitud ka Johannes Männiku joonistus. Iga antud hääl viib neid edasi! Anna sinagi oma hääl kõigile kolmele ja aita omad võidule! Hääletada saab 20. veebruarini, seega kiirusta! Ütle sõpradele ka!

Teadaanne 1. klassi astujate vanematele

1. septembril 2018. a Nõo Põhikooli 1. klassi tulevaid lapsi registreeritakse kooli kantseleis 5. märtsist – 23. märtsini 2018. a.

Kantselei avatud kell 8.00 – 16.00

Kaasa võtta:

lapse sünnitunnistus

1 pilt õpilaspileti jaoks (2 x 3 cm)

tervisekaart (võib tuua ka hiljem)

koolivalmiduskaart (võib tuua ka hiljem).

 

 

Info 7455 139

noopk@noopk.ee

Nõo Põhikooli remont sai valmis

26. jaanuaril avati pidulikult Nõo Põhikooli “suure maja” 2. ja 3. korrus. Remondi käigus said 10 klassiruumi, kus õpetatakse emakeelt matemaatikat ja inglise keelt uue ja rõõmsama välimuse. Samuti remonditi koridorid ning ehitati uued tualetid ja puhkealad.

Koolis võeti kasutusele nutihotellid

Erinevatel põhjustel ja mitmete osapooltega arutades jõudsime järeldusele, et rajame kooli „nutihotellide keti“. Seega on täna igas klassiruumis võimalus ainetunni alguses asetada oma nutiseade selleks kohandatud kasti ning võtta see sealt tunni lõppedes kaasa.

Vajadus selleks tekkis mitmete arusaamatuste , seaduserikkumiste (nt kaaslaste salajane filmimine jne) ja kiusamisjuhtumite tõttu. Tänu sellele saavad nüüd täielikult tunnile keskenduda nii õpilased kui ka õpetajad.

12. detsember – KUNSTIRINGIGA TUTVUMINE

Nõo Põhikoolis alustab peatselt tööd kunstiring.

Sellega seoses korraldab kunstiringi juhendaja Merike Olesk kokkusaamise, et rääkida, millega kunstiringis täpsemalt tegelema hakatakse.

Kokkusaamised toimuvad 12. detsembril spordihoone 1. klassis

KELL 14.00    1.-4. KLASS
KELL 15.00    5.-9. KLASS

Kõik huvilised on oodatud!