ÕPPEAASTA ALGUS

1. septembril tulevad kooli 1. ja 9. kl õpilased.
Koguneda kell 10.45 oma klassiruumidesse.

Aktus algab kell 11.00

 

3. septembril kestab koolipäev kella 10.00 – 12.00 (1. – 9. klass)

3. septembril saavad õpilased õpikud ja töövihikud.

1.– 4. kl kooli õpilaspäevik maksab 3 eurot.

16.06 – NÕO PÕHIKOOLI LÕPUAKTUS

Nõo Põhikooli 24. lennu lõpuaktus toimub laupäeval, 16. juunil algusega kell 13.00 Nõo Spordihoones.

Nõo Põhikooli 24. lend:

1. Kerda Blank
2. Kertu Blank
3. Mihkel Brett
4. Tomas Iian Dunderdale
5. Kirke Hovintalo
6. Kätlin Ilves
7. Henri-Reiner Juhkam
8. Cris-Robin Kadastik
9. Mario-Gregor Kakko
10. Ants-Markus Kasvandik
11. Gert Kauber
12. Iris Kera
13. Kermo Korela
14. Robin Kors
15. Alar Kotkas
16. Rainer Kull
17. Karoliina Kutsar
18. Liisi Lillevald
19. Maarja Lomakin
20. Jarelin Melser
21. Georg-Avar Mundi
22. Erelin Nurk
23. Rico Markus Oraka
24. Karel Otti
25. Tanel Pihlak
26. Leandra Pruss
27. Sandra Põlluäär
28. Henri Rüga
29. Taner Salmann
30. Markus Siht
31. Helena Šults
32. Kelly Tennosaar
33. Annaliisa Tohu
34. Toomas Trummal
35. Maare Gloria Tšaškin
36. Vanessa Vahtel
37. Markus Vihtla
38. Lisanne Visnapuu

Klassijuhatajad: Anneli Korela ja Jaak Rooden

 

Juunis on võimalus osaleda keelelaagris

Pakume 6., 7. ja 8-nda klassi eesti rahvusest noortele võimalust võtta osa keelelaagrist «Tandem» 4.-8. juunil Tallinna lähedal asuvas alevikus. Summaks on 180 eurot inimese kohta, mis sisaldab elamist ja 3 söögikorda päevas, tõhusat vene keele ettevalmistust (paaristöö vene noortega õpetaja juhtimise all), kultuurilist programmi, sportlikku programmi ning transporti Tallinnast ja tagasi.
Laagri organiseerivad Eesti vene keele ja kirjanduse õppejõudude assotsiatsioon (EVKKÕA) ja Euroopa keelte kool.
Palume saata osalejate nimed ja täidetud ankeedid enne 12.märtsi.

Lisainformatsiooni saate küsida info@pushkin.ee

Nõo Põhikooli õpilased esinesid edukalt Postimehe joonistusvõistlusel. Anna oma hääl!

25. detsembrist kuni 29. jaanuarini toimus Postimehes joonistusvõistlus «Minu olümpia», kus said osaleda lapsed vanuses 7–16 eluaastat. Mõlemas vanuserühmas on parimate tööde sekka valitud ka Nõo Põhikooli õpilaste tööd. Hetkel on käimas rahva lemmiku valimine, kus meie kooli õpilane Mariana Ots on oma vanusegrupis enda joonistusega II kohal ning Lene Raudsepp oma vanusegrupis III kohal. Parimate tööde sekka on valitud ka Johannes Männiku joonistus. Iga antud hääl viib neid edasi! Anna sinagi oma hääl kõigile kolmele ja aita omad võidule! Hääletada saab 20. veebruarini, seega kiirusta! Ütle sõpradele ka!

Teadaanne 1. klassi astujate vanematele

1. septembril 2018. a Nõo Põhikooli 1. klassi tulevaid lapsi registreeritakse kooli kantseleis 5. märtsist – 23. märtsini 2018. a.

Kantselei avatud kell 8.00 – 16.00

Kaasa võtta:

lapse sünnitunnistus

1 pilt õpilaspileti jaoks (2 x 3 cm)

tervisekaart (võib tuua ka hiljem)

koolivalmiduskaart (võib tuua ka hiljem).

 

 

Info 7455 139

noopk@noopk.ee

Nõo Põhikooli remont sai valmis

26. jaanuaril avati pidulikult Nõo Põhikooli “suure maja” 2. ja 3. korrus. Remondi käigus said 10 klassiruumi, kus õpetatakse emakeelt matemaatikat ja inglise keelt uue ja rõõmsama välimuse. Samuti remonditi koridorid ning ehitati uued tualetid ja puhkealad.

Koolis võeti kasutusele nutihotellid

Erinevatel põhjustel ja mitmete osapooltega arutades jõudsime järeldusele, et rajame kooli „nutihotellide keti“. Seega on täna igas klassiruumis võimalus ainetunni alguses asetada oma nutiseade selleks kohandatud kasti ning võtta see sealt tunni lõppedes kaasa.

Vajadus selleks tekkis mitmete arusaamatuste , seaduserikkumiste (nt kaaslaste salajane filmimine jne) ja kiusamisjuhtumite tõttu. Tänu sellele saavad nüüd täielikult tunnile keskenduda nii õpilased kui ka õpetajad.