Nõo Põhikool läheb üle Stuudiumile

Alates 1. septembrist 2019.a ehk uuest õppeaasast võtab Nõo Põhikool kasutusele e-päeviku veebirakenduse Stuudium ning samast hetkest E-Kooli rakendust enam ei kasutata.

Täpsemad juhised Stuudiumiga liitumiseks ning juhendmaterjalid avaldame pärast 27. augusti. Jälgige infot!

 

 

 

Koolides ära visatava toidu hulk

Hea koolipere,

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) andmetel läheb
maailmas igal aastal raisku 1/3 toodetud toidust. Ka Eestis raisatakse
toiduahela erinevates etappides, sealhulgas koolides, märkimisväärne
kogus toitu.

Selleks, et teada saada, kui palju läheb Daily koolisööklates toitu
raisku on plaan korraldada koostöös Stockholmi Keskkonnainstituudi
Tallinna Keskusega (SEI Tallinn) toidujäätmete uuringud, mille käigus
soovime koolides nädala jooksul igapäevaselt kaaluda järelejäänud
toidu hulka. See aitab meil saada parema ülevaate koolides ära
visatava toidu hulgast ning tekkepõhjustest. Kuna kaalumine toimub
samal ajal paljudes koolides (kuni 53 koolis), siis võimaldab see
analüüsida ka tegureid, mis toidujäätmete teket koolides veel
mõjutavad (näiteks toidu serveerimise viis, võimalikud geograafilised
erinevused, menüü jne). Kaalumise kampaania koolides on planeeritud
18. nädalale ( 29. aprillist-3. maini).

Lugupidamisega,

Tiiu Endrikson

Müügi- ja turundusjuht

Baltic Restaurants Estonia

Hõbeda 6, 10125 Tallinn