Teadaanne 1. klassi astujate vanematele

1. septembril 2018. a Nõo Põhikooli 1. klassi tulevaid lapsi registreeritakse kooli kantseleis 5. märtsist – 23. märtsini 2018. a.

Kantselei avatud kell 8.00 – 16.00

Kaasa võtta:

lapse sünnitunnistus

1 pilt õpilaspileti jaoks (2 x 3 cm)

tervisekaart (võib tuua ka hiljem)

koolivalmiduskaart (võib tuua ka hiljem).

 

 

Info 7455 139

noopk@noopk.ee

Nõo Põhikooli remont sai valmis

26. jaanuaril avati pidulikult Nõo Põhikooli “suure maja” 2. ja 3. korrus. Remondi käigus said 10 klassiruumi, kus õpetatakse emakeelt matemaatikat ja inglise keelt uue ja rõõmsama välimuse. Samuti remonditi koridorid ning ehitati uued tualetid ja puhkealad.

Koolis võeti kasutusele nutihotellid

Erinevatel põhjustel ja mitmete osapooltega arutades jõudsime järeldusele, et rajame kooli „nutihotellide keti“. Seega on täna igas klassiruumis võimalus ainetunni alguses asetada oma nutiseade selleks kohandatud kasti ning võtta see sealt tunni lõppedes kaasa.

Vajadus selleks tekkis mitmete arusaamatuste , seaduserikkumiste (nt kaaslaste salajane filmimine jne) ja kiusamisjuhtumite tõttu. Tänu sellele saavad nüüd täielikult tunnile keskenduda nii õpilased kui ka õpetajad.

12. detsember – KUNSTIRINGIGA TUTVUMINE

Nõo Põhikoolis alustab peatselt tööd kunstiring.

Sellega seoses korraldab kunstiringi juhendaja Merike Olesk kokkusaamise, et rääkida, millega kunstiringis täpsemalt tegelema hakatakse.

Kokkusaamised toimuvad 12. detsembril spordihoone 1. klassis

KELL 14.00    1.-4. KLASS
KELL 15.00    5.-9. KLASS

Kõik huvilised on oodatud!

 

 

Info Peterburi reisi kohta

Peterburi reis toimub 14.-16. detsembril. Ootame kolmapäevaks, 08.11.2017 passi ja pilti (3,5*4,5), kes ei ole veel toonud.
Reisifirma teeb kõikidele kindlustuse. Kui tunned, et on vaja teha ka reisitõrge (näiteks jääd haigeks), siis seda peab ise tegema mõnes kindlustusfirmas.
Kui on küsimusi, siis võtke ühendust oksana.paaro@noopk.ee

Nõo Põhikoolis alustas tööd psühholoog

Nõo Põhikoolis töötab sellest õppeaastast koolipsühholoog Ly Erg.
Psühholoogi kabinet asub uue maja III korrusel sotsiaalpedagoogi tööruumi
kõrval. Kohtumised ja pikemad jutuajamised on hea kokku leppida kirja
teel (ly.erg@noopk.ee), aga võib ka vahetunnis või pärast tunde
ruumist 303 läbi tulla.
Millal pöörduda koolipsühholoogi juurde? Kui tuju on pikemat aega
halb, õppimine ei lähe hästi, käitumine ei meeldi ei teistele ega
endale, aga teistmoodi ka ei oska. Kui on suhted sassis või mure oma
tuleviku pärast. Või on mure hoopis kellegi teise pärast. Aga võib
tulla ka siis kui on lihtsalt huvi psühholoogia vastu ja tahaks
lugemissoovitust või iseennast paremini tundma õppida.
Loe lisaks:
http://koolipsyhholoogid.ee/olulised-dokumendid/millal-poorduda-koolipsuhholoogi-poole/