Õpikute kättesaamisest

Õpilased saavad õpikud kooli tulles klassijuhataja käest.

9. klass saab õpikud 2. septembril raamatukogust.

II võõrkeele õppijad saavad võõrkeele õpikud ja tv-d aineõpetaja käest.