VÕÕRKEELTENÄDAL 4.-8. märts

Võõrkeelte nädal Nõo Põhikoolis 4.-8. märts 2019:

  • Kolmapäeval, 6. märtsil toimub pärast 1. ja 2. tundi vahetunni ajal aulas võõrkeelsete laulude karaoke .
  • Neljapäeval toimub aulas tantsupäev:
    • 1.-4. klass pärast 1. tundi vahetunni ajal – õpitakse line-tantsu.
    • 5.-9. klass pärast 2. tundi vahetunni ajal – õpitakse line-tantsu.
    • 5.-9. klass pärast 3. tundi vahetunni ajal – õpitakse hiphoppi.
  • Reedel kõlavad vahetundide ajal kooliraadiost võõrkeelsed laulud.