21.11 – 1.-3.kl mardi- ja kadrikarneval

Traditsioonilist mardi-ja kadrikarnevali peame sel korral kolmapäeval, 21.
novembril, kooli aulas.

Sellel päeval ootame kõiki 1.-3. klasside õpilasi kooli traditsioonilistes
mardi-ja kadrisandi kostüümides.

Karnevalil räägivad kadriemad mardi-ja kadripäeva kommetest, küsivad mõistatusi, laulavad koos sanditamislaule ja mängujuhid viivad läbi toredaid mänge!

Lisaks autasustame iga klassi vahvamat mardisanti ja kadrisanti.
(iga klass valib oma parimad kostüümid ära juba 1. tunni ajal ja edastab
need nimed enne karnevali huvijuhile).

2. tunni ajal, kell 9:10 on karneval 1. klassidele
3. tunni ajal, kell 10:05 on karneval 2. klassidele
4 tunni ajal, kell 11:15 on karneval 3. klassidele

Päeva juhivad kadriemad ja mängujuhid!