Teadaanne 1. klassi astujate vanematele

1. septembril 2018. a Nõo Põhikooli 1. klassi tulevaid lapsi registreeritakse kooli kantseleis 5. märtsist – 23. märtsini 2018. a.

Kantselei avatud kell 8.00 – 16.00

Kaasa võtta:

lapse sünnitunnistus

1 pilt õpilaspileti jaoks (2 x 3 cm)

tervisekaart (võib tuua ka hiljem)

koolivalmiduskaart (võib tuua ka hiljem).

 

 

Info 7455 139

noopk@noopk.ee